0909 630 869

Dây rút nhựa màu 10cm (2.5x100mm) | 9 màu, có dập số

0909 630 869