Nắp chiết rót 42mm, nắp kéo chiết rót can thiếc

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Nắp chiết rót 42mm cấu tạo gồm:

  • Nắp chụp bảo vệ có tai kéo nhựa cứng, đường kính 46mm±1  
  • Ống chiết rót nhựa dẻo, khi sử dụng có phần tai nhựa nắm kéo lên, tạo thành ống rót dài. Đường kính ống chiết chưa kéo rút 42mm ±1