0909 630 869

Bình đựng mẫu niêm phong

0909 630 869

Bình đựng mẫu niêm phong

Trong lĩnh vực hóa chất, xăng dầu, việc chứa đựng, lưu mẫu qua thời gian để kiểm tra đối chiếu là yêu cầu bắt buộc.

Lựa chọn loại bình đựng mẫu niêm phong phù hợp tiêu chuẩn, chịu được mức độ ăn mòn của hóa chất là điều quan trọng

Tham khảo các loại bình đựng mẫu do Kim Hải cung cấp dưới đây:

– Can thiếc: Can 1L; Can 2L; Can 3L; Can 5L; Can 10L; Can 20L

 – Lon tròn nắp cậy 500ml ; lon tròn 1L

 – Bình nhựa HDPE 1L

 – Chai thuỷ tinh tối màu ; chai amber trung tính