0909 630 869

Bình đựng mẫu niêm phong

0909 630 869

Bình đựng mẫu niêm phong

Trong lĩnh vực hóa chất, xăng dầu, việc lưu mẫu qua thời gian để kiểm tra đối chiếu là yêu cầu bắt buộc.

Lựa chọn loại bình đựng mẫu niêm phong phù hợp tiêu chuẩn, chịu được mức độ ăn mòn của hóa chất là điều quan trọng, cùng với đó là các giải pháp niêm phong bình mẫu đi kèm

Tham khảo các loại bình đựng mẫu do Kim Hải cung cấp dưới đây: