0909 630 869

DỊCH VỤ

0909 630 869

DỊCH VỤ

Ban hành mẫu seal, niêm phong hải quan bao gồm: seal nhựa đốt trúc, seal dây cáp thép và niêm phong giấy...
Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu theo Quyết định số 457/QĐ-TĐC Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quyết định này...
gia công khắc mặt kìm
Khắc mặt kìm bấm chì niêm phong, kìm bấm công tơ điện nước, niêm phong phương tiện vận tải, hàng hoá theo...
seal nhựa niêm phong dài 40cm
Cách niêm phong hàng hóa nào phù hợp với sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi?! Sử dụng loại seal niêm phong...
in logo trên chì niêm phong
In khắc logo seri lên seal niêm phong là dịch vụ mà Kim Hải cung cấp song song với các dịch vụ...